Om Rosenklubben

Rosenklubben är ett korttidshem för åldrarna 15-25 år och med inriktning autism och
utvecklingsstörning.

Vi inriktar oss på att ha en meningsfull fritid, vilket är väldigt viktigt. Ungdomarnas behov
och intressen av fysisk, psykisk och social träning och att få delta i sina fritidsaktiviteter
ska tillgodoses i den största möjliga mån.

Därför så åker vi och simmar och badar (T.ex. Halliwicksimning, en mycket bra metod.),
vi cyklar, vi gör utflykter och promenader i skog och natur, utflykter till museer,
stadsbesök med bio, restaurang och evenemang som t.ex. kultur och idrott, samt även
aktiviteter som anordnas av föreningar, som t.ex. dans på Fryshuset. Samtliga dessa
aktiviteter uppskattas mycket och vi ser hur bra och utvecklande det är för ungdomarna!

Vi gör aktiviteterna både i grupp och enskilt. Det är fantastiskt härligt att se när
ungdomarna lär sig att trivas och att ha ett visst utbyte av att vara tillsammans. Stor vikt
läggs på ungdomarnas medbestämmande, – ungdomarna måste få vara med och
bestämma hur deras tillvaro ska se ut och vad de ska göra på korttids.

Därför så samlar vi regelbundet ungdomarna då vi gemensamt planerar vad vi ska göra
under de närmaste dagarna/veckan/helgen. Vem eller vilka som t.ex. lagar mat, tvättar.
Planera vår helg med eventuell utflykt, vart, vem eller vilka åker tillsammans, vem eller
vilka gör matsäck m.m.? Det är viktigt att alla är med och kommer till tals efter sin
förmåga. De som inte kan kommunicera genom tal kan använda sig av bilder, tecken
eller annat. Om någon har svårt att delta i dessa möten så har vi enskilda möten.

Alla har rätt till en egen vilja samtidigt som vi ska hjälpa till med anpassning in i det
vanliga samhället. Ungdomarna tränas för eget boende och självständighet, vilket
innebär mycket ADL-träning.

Alla ungdomarna har ett eget rum under sin vistelse. Där får de vara ifred vid de tillfällen
när de önskar vara i enskild lugn miljö. Alla har en självklar möjlighet till att kunna få
sköta sin hygien enskilt och i lugn och ro.

Det är för oss väldigt viktigt och en självklarhet att behandla alla människor med respekt.
Att inte på något sätt kränka den enskilda individen.

Vi har en hög ambition om att kvalitén i verksamheten ska säkerställas och utvecklas
genom att all personal ska fortbildas inom de områden som är deras specialitet.

Vi har även ett tätt samarbete med föräldrarna. Viktigt att alltid tänka på är att föräldrarna
är de viktigaste personerna i ungdomarnas liv. Det är tillsammans  med föräldrarna som    genomförandeplanerna utformas. Det är väldigt viktigt att föräldrarna ska känna att
de kan koppla av och veta att deras ungdomar har de bra när de är på vårt korttidshem.
Tryggt och säkert ska det vara, och inte minst, så ska vi ha det roligt.

Rosenklubben