Meningsfull fritid

Vi inriktar oss på att ha en sk meningsfull fritid, vilket enligt oss är väldigt viktigt.
Ungdomarnas behov och intressen av fysisk, psykisk och social träning ska tillgodoses.
Med det avser vi att vi ska åka och simma, bada, cykla, utflykter, promenader, museer,
konserter, evenemang, aktiviteter (t.ex dans på fryshuset) och mycket mer.

Även social träning som om att besöka bio, restauranger samt att åka kollektivtrafik. Både
tillsammans med andra ungdomar och stödpersoner eller enskild med en stödperson
från korttidshemmet.
Ungdomarna ska även få möjlighet att själva planera gemensamma aktiviteter/samvaro
på korttidshemmet. T.ex disko, familjemiddagar eller musikspelningar. Det är väldigt
viktigt för oss att ungdomarna får vara med och bestämma hur deras tillvaro ska se ut på
korttids.

För de som behöver har vi visuellt stöd av bilder, schema, eller någon som ger praktiskt
stöd för att underlätta kommunikation. Alla ska ha möjlighet till att kommunicera.

Ungdomarna ska få möjlighet att tränas för eget boende och självständighet, vilket
innebär mycket ADL-träning. Det står för Aktiviteter i Dagliga Livet och består av träning
av vardagliga aktiviteter som t.ex dusch, matlagning, tvätt samt att sköta sin egen hygien.

En stor huvuddel av våra aktiviteter här på Rosenklubben är musik & dans, där vi använder det som stöd till tal, koncentration och motion-fysisk träning. Ungdomarna får, med hjälp av personalen, prova att spela på olika instrument som de själva väljer/vill att spela. Det finns även de som vill lära sig att sjunga. Med deras starka vilja och stöd från personalen genomför vi den delen med massa roligt och kul tillsammans.